Quy trình giải quyết khiếu nại

Công ty có trách nhiệm tiếp nhận các khiếu nại và hỗ trợ Khách hàng liên quan đến các giao dịch được kết nối thông công ty. Các khiếu nại liên quan đến việc cung cấp, sử dụng dịch vụ thuê xe tại công ty do Công ty chịu trách nhiệm độc lập giải quyết trên cơ sở quy định của pháp luật, Điều khoản và Điều kiện sử dụng dịch vụ, các thông báo, quy chế đã công bố với khách hàng. Khi phát sinh tranh chấp, Công ty đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của khách hàng vào chất lượng dịch vụ của công ty. Khách hàng có thể thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Khách hàng khiếu nại về dịch vụ qua số điện thoại 0975782066 hoặc gửi mail dến địa chỉ duckhang8890@gmail.com cho Bộ phận Chăm sóc Khách hàng. Thời gian để Công ty tiếp nhận khiếu nại là 3 ngày kể từ ngày sử dụng dịch vụ hoặc từ ngày phát sinh sự việc.

Bước 2: Trong thời hạn (3) ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận thông tin khiếu nại của Khách hàng, Bộ phận Chăm sóc Khách hàng xác nhận thông tin khiếu nại, tiến hành phân loại thông tin và thông báo cho Khách hàng:

2a. Ghi nhận các yêu cầu và các khiếu nại có liên quan đến Công ty và trong thời hạn khiếu nại.

2b. Từ chối các yêu cầu, các khiếu nại không có liên quan đến Công ty và hết thời hạn khiếu nại.

Bước 3: Giải quyết vấn đề

Bộ phận Chăm sóc Khách hàng sẽ tiến hành xác minh, kiểm chứng và phân tích tính chất và mức độ của nội dung khiếu nại, phạm vi khiếu nại và trách nhiệm xử lý, đưa ra biện pháp cụ thể để hỗ trợ Khách hàng giải quyết tranh chấp đó.

3a. Chuyển các vấn đề có liên quan trực tiếp đến Công ty cho các Bộ phận có liên quan kiểm tra và đối chiếu.

Trong thời hạn ba (3) ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận thông báo về khiếu nại, công ty có trách nhiệm để giải quyết, xử lý khiếu nại.

Bước 4: Đóng khiếu nại

4a. Khách hàng đồng ý với các phản hồi của Bộ phận Chăm sóc Khách hàng -> Kết thúc khiếu nại. Khách hàng không đồng ý -> Quay lại bước 3

4b. Theo dõi các giải quyết khiếu nại -> Kết thúc khiếu nại khi Khách hàng và công ty đã thỏa thuận xong.

Khi nhận được thông báo về biện pháp xử lý từ Công ty nhưng Khách hàng không đồng ý thì Công ty sẽ thương lượng, hòa giải giữa Khách hàng và công ty để đi đến kết quả giải quyết phù hợp với cả hai bên. Trong trường hợp Khách hàng và công ty không đi đến thỏa thuận chung hoặc Khách hàng không đồng ý với những biện pháp giải quyết cuối cùng của công ty và/hoặc nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của Công ty thì Khách hàng hoặc công ty có thể nhờ đến Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền can thiệp và giải quyết theo Pháp luật nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên.

Công ty tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của Pháp luật về Bảo vệ quyền lợi của người dùng. Công ty khuyến nghị Khách hàng cung cấp chính xác, trung thực, chi tiết các thông tin cá nhân và nội dung liên quan đến dịch vụ. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận trong kinh doanh, gây tổn hại đến người khác đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Pháp luật. Các bên bao gồm Khách hàng và công ty sẽ phải có trách nhiệm tích cực trong việc giải quyết khiếu nại. Công ty có trách nhiệm chủ động xử lý và cung cấp văn bản giấy tờ chứng thực thông tin liên quan đến sự việc đang có khiếu nại, tranh chấp với Khách hàng. Công ty chỉ đóng vai trò việc thương lượng, hòa giải và giải quyết khiếu nại giữ Khách hàng và công ty. Công ty cũng có trách nhiệm cung cấp những thông tin liên quan đến Khách hàng khi Cơ quan Pháp luật có thẩm quyền yêu cầu.